U bevindt zich hier

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.SOAcare.nl. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

SOAcare heeft de gepresenteerde informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de juistheid, volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van de betreffende informatie. De informatie beschrijft algemene feiten, trends en situaties. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener. Alle inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten.

SOAcare sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of het gevolg zijn van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SOAcare behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. SOAcare is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste (medische) informatie op niet-SOAcare internetpagina’s, waarnaar wordt doorverwezen of gelinkt.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen, en overige, op www.SOAcare.nl rust auteursrecht dat toebehoort aan SOAcare. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en/of gedistribueerd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van SOAcare.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

SOAcare
Rooseveltstraat 67
2321 CT Leiden

Professionele test

Uitgevoerd in een ISO-gecertificeerd laboratorium
en beoordeeld door medisch specialist.

Onherkenbaar verstuurd

De afnamekit wordt binnen 2-3 werkdagen in een neutrale verpakking naar het opgegeven adres verstuurd.

Snelle uitslag

Binnen 1 week na retour sturen is
de uitslag beschikbaar in een beveiligde omgeving.

Helaas is bestellen op dit moment niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

X